กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  How to Die-cut, blending tool, mask tool - วิธีการไดคัทภาพ, แต่งภาพ