กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Paragraph Section - สอนทำพื้นหลังแบบไล่สี Gradient ตามเว็บไซต์ตัวอย่าง