กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  7 Rules for UI Design - ออกแบบฟอร์มด้วย 7 วิธีการออกแบบ UI Part 2