กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Getting Started ตั้งค่า Photoshop ให้พร้อมกับการทำงาน