กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  วิธีการเลือกชุดสีสำหรับ UI ของเราให้ตรงตาม Standard W3C