กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Header / Nav - สอนใช้ Tool Photoshop ในการออกแบบเว็บไซต์ตามตัวอย่าง