กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Grid Setup สอนการสร้างกริดใน Photoshop ตอนที่ 2