กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  สอนใช้ Path ใน Photoshop + วิธีออกแบบ Icon ด้วยตนเองในขนาดมาตรฐาน