กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Grid Setup สอนการสร้างกริด ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนทำงาน ตอนที่ 1