กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  ใส่ Effect บนเว็บด้วย Pseudo Class: การใช้ :hover, :active, :focus