กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  การเชื่อม CSS เข้ากับไฟล์ HTML