กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Attribute ใน HTML คืออะไร ?