กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  จัด Content ในกล่องให้สวยด้วย Padding และ Box-sizing