กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  วิธีใส่ฟ้อนต์ไทยลงในเว็บไซต์ ด้วย CSS3 @font-face