กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  สร้าง Text property ใน Button