กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  ข้อผิดพลาดของการสร้าง component ด้วย auto-layout