กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  แนะนำการทำ Empathy Map