กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  การทำ Listening session วิธีการจดข้อมูล วิธีการนั่ง