กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Workshop 02 : การทำ Empathy Map และตอบคำถาม