กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Feature 07: Properties แก้ไขสไตล์ตัวหนังสือและปุ่มอย่างรวดเร็ว & Summary