กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Feature 04: Creative Cloud Library แชร์ Element ระหว่างไฟล์ได้ง่าย ๆ