กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Introduction & Feature 01: Dialog Box เริ่มต้นดีไซน์ง่าย ๆ ด้วย Preset & Templates