กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  Image Optimization - การบีบอัดภาพให้มีคุณภาพเท่าเดิม แต่ไฟล์เล็กลง [Coming Soon]